Komposttrommel

Komposttrommel, Trondheim kirkelige fellesråd

Vurderes solgt: Komposttrommel

Komposttrommel, Trondheim kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd i Trondheim vurderer å selge sin komposttrommel.

Prisantydning: Kr 480.000,-.

Kontakt

Gunnar Hansen

Avdelingsleder gravplass/KfiT

Gh353@kirken.no

Tlf 91566365

Kirkelig fellesråd i Trondheim har benyttet reaktorkompostering for behandling av hageavfall i 8 sesonger. Den har en kapasitet på ca. 1000 liter kvernet hageavfall per dag, og bruker ca. 14 dager på komposteringen.

Det ferdige komposterte hageavfallet brukes for å lage jordblandinger til driften av våre anlegg.

Reaktoren er i daglig drift og er lokalisert på Tiller kirkegård. Reaktoren ønskes solgt, da den ikke innehar ønsket kapasitet for vår fremtidige bruk.

Komposttrommel, Trondheim kirkelige fellesråd
Komposttrommel, Trondheim kirkelige fellesråd
Komposttrommel, Trondheim kirkelige fellesråd
Komposttrommel, Trondheim kirkelige fellesråd

Fakta om reaktorkompostering

  • Sørger for nedbryting av biologiske materialer i et lukket system som går automatisk, med kun behov for daglig påfylling.
  • Reaktoren behandler hageavfall ved området 55-70 °C, for optimal kompostering.
  • Komposten blir nesten fullt omdannet, men den har behov for noen ukers ettermodning.
  • Avhengig av råstoff blandingens C:N-forhold vil påvirke sluttproduktets nitrogen innhold.
  • Reaktorkompostering gir en miljø- og klimavennlig hagejord, da komposteringsprosessen har et vesentlig lavere klimautslipp enn ved tradisjonell kompostering.
Powered by Labrador CMS