Stubbefresehjul

Lite brukt, med ekstra tenner som kan følge med.

Stubbefresehjul, Rana kirkelige fellesråd

Lite brukt

Stubbefresehjul som har vært brukt på Carlton stubbefres.

Kjøpt hos Antons Timber.

Ekstra tenner kan følge med.


Høystbydende
Over kr.10.000,- + mva.

Kontakt:

Rana kirkelige fellesråd

Sten-Egon Haueng
Avdelingsleder/prosjektleder
Telefon: 75 12 33 00
Mobil: 47 97 48 20

E-post: sten.egon.haueng@rana.kirken.no

Stubbefresehjul, Rana kirkelige fellesråd
Powered by Labrador CMS